BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT
Batdongsanvideo.vn
Giá: 68 nghìn /m2

Lượt xem: 2

  20/09/2023

Diện tích:
75 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 13 nghìn /m2

Lượt xem: 3

  20/09/2023

Diện tích:
75 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 4 đồng /m2

Lượt xem: 5

  18/09/2023

Diện tích:
33 m2
Cách Mạng tháng 8, Phường 15, Quận 10
Batdongsanvideo.vn
Giá: 4 đồng /m2

Lượt xem: 4

  18/09/2023

Diện tích:
33 m2
Cách Mạng tháng 8, Phường 15, Quận 10
Batdongsanvideo.vn
Giá: Thỏa thuận

Lượt xem: 5

  15/09/2023

Diện tích:
90 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 1 triệu /m2

Lượt xem: 6

  14/09/2023

Diện tích:
1000 m2
Nhà Bè
Batdongsanvideo.vn
Giá: 6 nghìn /m2

Lượt xem: 8

  13/09/2023

Diện tích:
90 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 9 tỷ 300 triệu /m2

Lượt xem: 8

  11/09/2023

Diện tích:
59 m2
Bình Thới Quận 11
Batdongsanvideo.vn
Giá: 50 tỷ /m2

Lượt xem: 7

  11/09/2023

Diện tích:
349 m2
Bình Thới Quận 11
Batdongsanvideo.vn
Giá: 65 tỷ /m2

Lượt xem: 11

  09/09/2023

Diện tích:
500 m2
Tô Hiến Thành Quận 10
Batdongsanvideo.vn
Giá: 22 triệu /m2

Lượt xem: 11

  09/09/2023

Diện tích:
100 m2
Cienco 5 Mê Linh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 150 triệu /m2

Lượt xem: 11

  06/09/2023

Diện tích:
100 m2
Đống Đa - Hà Nội
Batdongsanvideo.vn
Giá: 50 triệu /m2

Lượt xem: 11

  06/09/2023

Diện tích:
92 m2
Đống Đa - Hà Nội
Batdongsanvideo.vn
Giá: 45 triệu /m2

Lượt xem: 13

  06/09/2023

Diện tích:
90 m2
Đống Đa - Hà Nội
Batdongsanvideo.vn
Giá: 4 triệu /m2

Lượt xem: 10

  06/09/2023

Diện tích:
90 m2
Đống Đa - Hà Nội
Batdongsanvideo.vn
Giá: 50 triệu /m2

Lượt xem: 20

  29/08/2023

Diện tích:
90 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 19 đồng /m2

Lượt xem: 21

  14/08/2023

Diện tích:
240 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 15 đồng /m2

Lượt xem: 26

  11/08/2023

Diện tích:
270 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 5 đồng /m2

Lượt xem: 30

  10/08/2023

Diện tích:
75 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 2 triệu /m2

Lượt xem: 35

  09/08/2023

Diện tích:
38 m2
quận 4
Batdongsanvideo.vn
Giá: 3 nghìn 32 đồng /m2

Lượt xem: 22

  08/08/2023

Diện tích:
75 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 27 đồng /m2

Lượt xem: 25

  08/08/2023

Diện tích:
127 m2
Đất Xanh Miền Bắc Nam Hà Nội
Batdongsanvideo.vn
Giá: 4 triệu /m2

Lượt xem: 22

  08/08/2023

Diện tích:
33 m2
Long Biên
Batdongsanvideo.vn
Giá: 1 triệu /m2

Lượt xem: 30

  07/08/2023

Diện tích:
1000 m2
G4 KQH Hoàng Diệu, Phường 5, Tp. Đà Lạt
Batdongsanvideo.vn
Giá: 15 nghìn /m2

Lượt xem: 26

  06/08/2023

Diện tích:
120 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 4 nghìn 97 đồng /m2

Lượt xem: 25

  05/08/2023

Diện tích:
90 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 3 triệu 50 nghìn /m2

Lượt xem: 25

  05/08/2023

Diện tích:
30 m2
Long Biên
Batdongsanvideo.vn
Giá: 3 triệu 50 nghìn /m2

Lượt xem: 39

  05/08/2023

Diện tích:
30 m2
Long Biên
Batdongsanvideo.vn
Giá: 5 nghìn /m2

Lượt xem: 25

  04/08/2023

Diện tích:
120 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 16 nghìn /m2

Lượt xem: 24

  03/08/2023

Diện tích:
120 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 8 đồng /m2

Lượt xem: 30

  01/08/2023

Diện tích:
120 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 53 triệu /m2

Lượt xem: 35

  01/08/2023

Diện tích:
132 m2
G4 KQH Hoàng Diệu, Phường 5, Tp. Đà Lạt
Batdongsanvideo.vn
Giá: 13 triệu /m2

Lượt xem: 30

  01/08/2023

Diện tích:
120 m2
Long Biên
Batdongsanvideo.vn
Giá: 20 nghìn /m2

Lượt xem: 30

  31/07/2023

Diện tích:
120 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 55 đồng /m2

Lượt xem: 30

  29/07/2023

Diện tích:
90 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 7 đồng /m2

Lượt xem: 29

  28/07/2023

Diện tích:
120 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 32 đồng /m2

Lượt xem: 52

  27/07/2023

Diện tích:
135 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 40 triệu /m2

Lượt xem: 28

  25/07/2023

Diện tích:
95 m2
Đống Đa - Hà Nội
Batdongsanvideo.vn
Giá: 18 triệu /m2

Lượt xem: 36

  25/07/2023

Diện tích:
288 m2
Chủ Đầu Tư Casa Del Rio 0844478866, Phường Trung...
Batdongsanvideo.vn
Giá: 70 đồng /m2

Lượt xem: 36

  25/07/2023

Diện tích:
240 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 40 triệu /m2

Lượt xem: 28

  25/07/2023

Diện tích:
72 m2
Đống Đa - Hà Nội
Batdongsanvideo.vn
Giá: 70 triệu /m2

Lượt xem: 32

  24/07/2023

Diện tích:
240 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 19 nghìn 93 đồng /m2

Lượt xem: 30

  23/07/2023

Diện tích:
240 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 40 đồng /m2

Lượt xem: 39

  22/07/2023

Diện tích:
240 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 1 triệu /m2

Lượt xem: 31

  20/07/2023

Diện tích:
7854 m2
Tòa nhà chung cư A - Nguyễn Lương Bằng,...
Batdongsanvideo.vn
Giá: 30 đồng /m2

Lượt xem: 41

  16/07/2023

Diện tích:
75 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 3 nghìn 64 đồng /m2

Lượt xem: 39

  15/07/2023

Diện tích:
75 m2
Khu đô thị Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Batdongsanvideo.vn
Giá: 3 tỷ 50 triệu /m2

Lượt xem: 42

  15/07/2023

Diện tích:
53 m2
Tòa nhà chung cư A - Nguyễn Lương Bằng,...
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG