Cần thuê Nhà liền kề, phần lôphần mềm quản lý người có công