Khác Nhà liền kề, phần lôphần mềm quản lý người có công