Cần bán Ki ốt - Cửa Hàng
Batdongsanvideo.vn
Giá: 4 triệu 85 nghìn 14 đồng /m2

9     31/03/2023

Diện tích: 35 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 6 triệu 11 nghìn 27 đồng /m2

10     31/03/2023

Diện tích: 43 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: Thỏa thuận

10     28/03/2023

Diện tích: 181 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 50 nghìn /m2

10     28/03/2023

Diện tích: 120 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 5 triệu /m2

16     28/03/2023

Diện tích: 40 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 50 nghìn /m2

16     27/03/2023

Diện tích: 120 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: Thỏa thuận

10     27/03/2023

Diện tích: 181 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 50 nghìn /m2

15     27/03/2023

Diện tích: 120 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 2 triệu /m2

15     27/03/2023

Diện tích: 20 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 1 triệu 33 nghìn 33 đồng /m2

13     26/03/2023

Diện tích: 300 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: Thỏa thuận

13     24/03/2023

Diện tích: 84 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 3 triệu /m2

5     23/03/2023

Diện tích: 30 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: /m2

12     21/03/2023

Diện tích: 50 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 22 triệu 80 nghìn 52 đồng /m2

11     20/03/2023

Diện tích: 21 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: Thỏa thuận

11     20/03/2023

Diện tích: 50 m2


1  2  3  4  5     Tiếp _PAGENEXT
Warning: session_start(): open(/home/batdongsan/tmp/sess_9440s5bqgf8c14vtn4qm4fs0f5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/batdongsan/domains/batdongsanvideo.vn/public_html/blocks/thong_ke.php on line 3