Cho thuê Nhà Trọ
Batdongsanvideo.vn
Giá: /m2

9     31/03/2023

Diện tích: 20 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: /m2

10     31/03/2023

Diện tích: 20 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 66 nghìn 66 đồng /m2

10     31/03/2023

Diện tích: 12 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 59 nghìn 90 đồng /m2

12     31/03/2023

Diện tích: 22 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 59 nghìn 90 đồng /m2

11     31/03/2023

Diện tích: 22 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: /m2

13     30/03/2023

Diện tích: 30 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 75 nghìn /m2

13     30/03/2023

Diện tích: 20 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 94 nghìn 44 đồng /m2

12     29/03/2023

Diện tích: 18 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: /m2

13     29/03/2023

Diện tích: 10 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 25 nghìn /m2

10     29/03/2023

Diện tích: 20 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: /m2

14     28/03/2023

Diện tích: 18 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: /m2

8     28/03/2023

Diện tích: 18 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 24 nghìn /m2

12     28/03/2023

Diện tích: 25 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: Thỏa thuận

8     27/03/2023

Diện tích: 30 m2
Batdongsanvideo.vn
Giá: 20 nghìn /m2

17     27/03/2023

Diện tích: 20 m2


1  2  3  4  5     Tiếp _PAGENEXT
Warning: session_start(): open(/home/batdongsan/tmp/sess_mvg47mall17boll5ljvpnbov94, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/batdongsan/domains/batdongsanvideo.vn/public_html/blocks/thong_ke.php on line 3